Fundacja


Idź do treści

Konta bankowe

Konta bankowe

Konta bankowe Fundacji św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy:

Konto ogólne dla darowizn na cele statutowe Fundacji:
BGŻ BNP Paribas S.A. 45 1600 1185 0004 0807 4789 5001


Konta na bezpośrednią pomoc celową naszym podopiecznym:

Emilia Gągola
BGŻ BNP Paribas S.A. 69 1600 1185 0004 0807 4789 5151 z dopiskiem: „Emilia Gągola”

Teresa Rużak
BGŻ BNP Paribas S.A. 42 1600 1185 0004 0807 4789 5152 z dopiskiem: „Teresa Różak”

Jakub Dombrowski
BGŻ BNP Paribas S.A. 42 1600 1185 0004 0807 4789 5152 z dopiskiem: „Jakub Dombrowski”

Zuzanna Kubiak
BGŻ BNP Paribas S.A. 42 1600 1185 0004 0807 4789 5152 z dopiskiem: „Zuzanna Kubiak”

Marcelina Maciejewska
BGŻ BNP Paribas S.A. 42 1600 1185 0004 0807 4789 5152 z dopiskiem: „Marcelina Maciejewska”

Tomasz Kozłowski
BGŻ BNP Paribas S.A. 42 1600 1185 0004 0807 4789 5152 z dopiskiem: „Tomasz Kozłowski”

Filip Owsiński
BGŻ BNP Paribas S.A. 42 1600 1185 0004 0807 4789 5152 z dopiskiem: „Filip Owsiński”

Joanna Czwichocka
BGŻ BNP Paribas S.A. 42 1600 1185 0004 0807 4789 5152 z dopiskiem: „Joanna Czwichocka”

Adam Rusinek
BGŻ BNP Paribas S.A. 42 1600 1185 0004 0807 4789 5152 z dopiskiem: „Przyjaciele dla Adama”


Konta walutowe dla darowizn na cele statutowe Fundacji:
BGŻ BNP Paribas S.A. 87 1600 1185 0004 0807 4789 5021 EUR
BGŻ BNP Paribas S.A. 84 1600 1185 0004 0807 4789 5172 USD


Powrót do treści | Wróć do menu głównego