Fundacja


Idź do treści

O Fundacji

Fundacja

Św. Jadwiga uprawiała działalność charytatywną – ufundowała szpital w Bieczu, uposażyła szpitale w Sandomierzu i Sączu oraz otoczyła opieką liczne inne szpitale miejskie i klasztorne, w tym szpital św. Jadwigi Śląskiej w Krakowie na Stradomiu. Wykazywała wrażliwość nie tylko na biedę materialną, ale stawała również w obronie ludzkiej godności. Do króla Władysława Jagiełły, kompensującego pieniędzmi krzywdę chłopów miała powiedzieć: "A któż im łzy powróci?"
Fundacja powstała w grudniu 2009 roku, ale już zdążyła włączyć się i zainicjować kilka akcji w naszym mieście i na osiedlu Wzgórze Wolności.
Zamierzeniem Fundacji jest kształtowanie, zgodnie z zasadami głoszonymi przez Kościół Katolicki, indywidualnych i społecznych postaw dzieci i młodzieży; troska o ubogich, pokrzywdzonych; działalność w zakresie pomocy społecznej i działalność charytatywna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji; działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; działalność wspierająca rozwój parafii, w tym pomoc w jej bieżącej działalności; pomoc osobom bezdomnym i długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, w podeszłym wieku i zagrożonym alienacją społeczną; organizacja imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i służących poprawie kondycji fizycznej oraz wystaw i koncertów; promocja i organizacja wolontariatu.
Jesteśmy świadomi tego, że powyższe cele i zamierzone działania mogą brzmieć podobnie jak w innych stowarzyszeniach i fundacjach, ale co ważne chcemy aby ta Fundacja służyła przede wszystkim naszej społeczności osiedla, miasta, ale też innym, którzy są z nią związani, co oczywiście nie wyklucza szeroko pojętej działalności charytatywnej.
Zapraszamy bardzo gorąco wszystkich, którzy chcieliby się włączyć do wszelkich podejmowanych akcji charytatywnych w każdej formie, czy to poprzez wsparcie finansowe, materialne, czy po prostu to ludzkie, w postaci swojego czasu i możliwości.
Mamy nadzieję, że wszelkie podjęte działania będą służyły rozwojowi dobra jakim kierowała się nasza Patronka.

Fundator i Zarząd
Fundacji Świętej Jadwigi Królowej


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego