Fundacja


Idź do treści

Jakub Dombrowski

Nasi podopieczni

Zwracam się, z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku, z przeznaczeniem na pomoc i rehabilitację mojego syna Jakuba Dombrowskiego
Ze względu na nieharmonijny rozwój intelektualny u syna stwierdzono Zespół Aspergera (choroba ze spektrum autyzmu). Kuba nie radzi sobie w relacjach społecznych, m.in. ma trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami. Ma obniżoną dojrzałość emocjonalną jak i samodzielność. Posiada wąski zakres zainteresowań. Wykazuje tendencję do nadwrażliwości zmysłowej, czuciowej, smakowej, dotykowej. Jest niezgrabny ruchowo, „nieżyciowy”. Jedynie w kontakcie 1 na 1 jest pogodny i chętny do współpracy.
U Jakuba zaburzony jest rozwój myślenia słowno-pojęciowego, co powoduje trudności w rozumieniu pytań i udzielaniu na nie prawidłowych odpowiedzi. Obniżona jest zdolność do posługiwania się mową, spowodowana trudnościami zrozumienia i używania pojęć abstrakcyjnych, metafor i przenośni. Jakub ciężko przyswaja informacje podawane ogółowi (np. na forum klasy), posiada przeciętny zasób podstawowej wiedzy ogólnej, którą należy utrwalać i wspierać codziennymi korepetycjami. Ma duże trudności w wykonywaniu wielu zadań manualnych,
jak również posiada obniżony poziom sprawności graficznej. Schorzenie wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz konieczności ciągłej opieki terapeutycznej i psychologicznej.

W celu przekazania 1% z podatku podatników w deklaracji podatkowej w pozycji KRS należy wpisać
numer KRS 0000343404 Fundacji
oraz cel szczegółowy „Jakub Dombrowski”.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego